Classic


classic

Pravidla Galerie Dynmapa

Verzia serveru:
1.10.2

Názov profilu:
Classic

IP Adresa:
82.208.17.23:27928

Základné informácie:

Classic je nemódovaný survival server s pluginami.

Tvorí ho uzamknutá historická mapa
Táto mapa je 2. najstaršia mapa serverov B-Paradise. Nachádza sa na nej spawn a mestá hráčov. Stavanie na hlavnej mape udeľuje admin/moderátor hráčom len v existujúcich mestách, výnimky udeľuje admin. Pozemky v mestách sú zadarmo, prideľovanie sa riadi pravidlami konkrétneho mesta. Nová oblasť na mape pre nový warp-mesto  je udelená hráčovi, ktorý si zakúpi možnosť stavby vlastného mesta,viď pravidlá b-paradise . Pri prechode na novú verziu sa mapa nemení, nehrozia teda straty budov.

Maximálna veľkosť protectu je 160×160 blokov. Jeho výška a hĺbka je vždy od 0 po 255. Počet protectov na hráča je jeden. Protect si vytváraš sám. V tvojom protecte si môžeš nastavovať flagy .
Získať doláre je možné v adminshope predajom itemov, alebo obchodovaním s  hráčmi. Za doláre je možné nakupovať vybrané itemy, alebo pozemky na Hlavnej mape pre stavbu  nových miest (viz. pravidla).
Piesok a clay je možné ťažit na warp doly, opäť vstup zo spawnu bránou.
Hráč si môže pre svoju potrebu nastaviť warpy-home. Tiež sa tu nachádzajú verejné warpy nastavené moderátormi.

Server je určený pre:
hráčov s Originálnou hrou minecraft

Príkazy:
PRÍKAZY  NA  OCHRANU A SPRÁVU  HERNÉHO ÚZEMIA

/protect  – klepnutím na dva body v teréne  uložené diagonálne, vytvorí protect (ochranu tvojho herného územia)automaticky

(pokiaľ ti neide vytvoriť protect, sleduj chat, je tam napísaná informácia prečo to neide. Najčastejšie to neide ak už niekde protect máš, alebo ak označená zóna protectu prekrýva iný  už existujúci protect)

/rg remove (názov protectu)  – zmaže vytvorený protect (iba ak si majiteľ protectu

/rg addmember (názov protectu) (nick hráča) – pridá užívateľa do protectu

/rg removemember (názov protectu) (nick hráča) – odoberie užívateľa z protectu

/rg flag „menoprotektu“ entry allow/deny   – flaga na vstup do protectu  (allow je povoliť, deny je zakázať)

/rg flag „menoprotektu“ mob-spawning allow/deny  – flaga na povolenie/zakázanie spawnovania všetkých mobov v protecte

/rg flag „menoprotektu“ other-explosion allow/deny – flaga pre povolenie/zákaz používania TNT v protecte

/rg flag „menoprotektu“ enderpearl allow/deny – flaga pre povolenie/zákaz používania enderperly v protecte

/rg flag „menoprotektu“ greeting „Zpráva“ – flaga pre správu pri vstupe na protect

/rg flag „menoprotektu“ farewell „Zpráva“  – flaga pre správu pri odchode z protectu

PRÍKAZY  NA  OCHRANU  USKLADNENIA A POUŽÍVANIA VECÍ

/cprivate – príkaz na uzamknutie chesty, dverí,pece

/cmodify (nick hráča) – príkaz na pridanie hráča do chesty,dverí,pece

/cremove  – odblokovanie uzamknutia chesty,dverí,pece

PRÍKAZY  NA  PORTOVANIE

/warps – vypíše všetky verejné warpy

/warp (názov warpu) – portne ťa to na daný warp – miesto na mape

/sethome (názov) – vytvoríš si súkromný warp, kam sa môžeš portovať

/home – vypíše všetky tvoje existujúce súkromné warpy

/home (názov home) – portneš sa na daný súkromný warp

/tpa (nick hráča) – pošleš žiadosť o portovanie k hráčovi

/tpaccept – povolenie portu k hráčovi

/tpdeny – odmietnutie portu k hráčovi

/back – návrat na poslednú pozíciu

OSTATNÉ  PRÍKAZY

/list – zobrazí aktuálny zoznam hráčov na servery

/money – zobrazí tvoj aktuálny stav dolárov v hre