Creativ server

Dnešným dňom sme Creativ server  nanovo osamostatnili. Je to z dôvodu že mnohý hráči hlavne zo zahraničia nedokázali tento server nájsť v našej ponuke. V najbližších dňoch prebehne na tomto serveri reorganizácia aby ste si tu mohli sami nerušene  vytvárať v creativ mode svoje  stavby. Podrobnejšie info uvedieme po zmene organizácie hry na tomto serveri.

a-team